Codul consumului online dating

Rated 3.96/5 based on 684 customer reviews

565 din 25 iunie 2004, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege; p) Ordonanta Guvernului nr.

107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.

(3) Practicile comerciale incorecte sunt, in special, cele: a) inselatoare, in sensul prevederilor art. (1), un comerciant ascunde sau ofera intr-un mod neclar, neinteligibil, ambiguu ori in contratimp o informatie esentiala sau nu indica intentia comerciala a practicii, in cazul in care aceasta nu rezulta deja din context, si cand, in oricare dintre cazuri, consumatorul mediu este determinat sau este susceptibil a fi determinat sa ia o decizie de tranzactionare pe care altfel nu ar fi luat-o. (3), instanta care a emis hotararea definitiva si irevocabila, respectiv Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, poate solicita: a) publicarea acesteia, integral sau partial, in forma pe care o considera adecvata; b) publicarea unui comunicat rectificator. - (1) Prezenta lege nu exclude controlul pe care responsabilii codurilor de conduita il pot efectua, in conformitate cu prevederile din codurile de conduita pe care comerciantii s-au angajat sa le respecte. (1) nu exclude si nu limiteaza dreptul consumatorilor, al asociatiilor sau al concurentilor de a sesiza responsabilul de cod si nici dreptul consumatorilor sau al asociatiilor de a se adresa Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor ori instantei judecatoresti competente. II, este interzisa, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 de lei la 30.000 de lei. La articolul 3, litera d) va avea urmatorul cuprins: "d) consumator - orice persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite in asociatii, care, in cadrul contractelor reglementate de prezenta ordonanta, actioneaza in scopuri din afara activitatii sale comerciale, industriale sau de productie, artizanale ori liberale;". La articolul 23, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins: "(3) Plangerile consumatorilor si stabilirea procedurilor de despagubire in materie de contracte pentru furnizarea de servicii financiare la distanta pot fi rezolvate si pe cale extrajudiciara, in baza dispozitiilor Legii nr. 240/2004 privind raspunderea producatorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 611 din 6 iulie 2004, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 1. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializarii alimentelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 296/2004 privind Codul consumului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. - In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Guvernul va aproba prin hotarare regulamentul privind infiintarea si functionarea centrelor de consultanta si informare ale consumatorilor, precum si modul de constituire a surselor de finantare ale acestora. (2) La solicitarea operatorilor economici, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor va oferi acestora consultanta in realizarea unor coduri de conduita. (2) Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor va notifica Comisiei Europene dispozitiile legale la care se face referire la alin. 431 din 2 septembrie 2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.

(6) Evaluarea naturii abuzive a clauzelor nu se asociaza nici cu definirea obiectului principal al contractului, nici cu calitatea de a satisface cerintele de pret si de plata, pe de o parte, nici cu produsele si serviciile oferite in schimb, pe de alta parte, in masura in care aceste clauze sunt exprimate intr-un limbaj usor inteligibil." 3. 33, pot deveni parteneri sociali cu drept de reprezentare;". 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializarii alimentelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.

In anexa, se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins: "(2) Dispozitiile alin. a), p) si t) nu sunt aplicabile in cazul: a) tranzactiilor cu valori mobiliare, instrumentelor financiare si altor produse sau servicii, in cazul in care pretul este legat de fluctuatiile cotatiei bursiere sau ale indicelui bursier ori ale unei rate de schimb pe piata financiara, pe care vanzatorul sau furnizorul nu le poate controla; b) contractelor pentru cumpararea sau vanzarea de devize, cecuri de calatorie, ordine de plata internationale emise in devize sau alte instrumente de plata internationale." Art. 812 din 18 noiembrie 2003, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 1. Dupa articolul 25 se introduce un nou articol, articolul 251, cu urmatorul cuprins: "Art. - Guvernul va adopta norme metodologice de aplicare a prezentei legi." 5. 565 din 25 iunie 2004, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 1. Titlul capitolului VI va avea urmatorul cuprins: "CAPITOLUL VIAsociatiile de consumatori" 9. 348/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.

La articolul 2, litera a) va avea urmatorul cuprins: "a) consumator - orice persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite in asociatii, care, in cadrul contractelor care intra sub incidenta prezentei legi, actioneaza in scopuri din afara activitatii sale comerciale, industriale sau de productie, artizanale ori liberale;". Dupa articolul 26 se introduce mentiunea cu urmatorul cuprins: "Prezenta lege transpune prevederile Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European si a Consiliului din privind anumite aspecte ale vanzarii de bunuri de consum si garantiile conexe, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOCE) nr. La articolul 1, partea introductiva a alineatului (2) va avea urmatorul cuprins: "(2) In cazul in care unele produse sunt supuse unor cerinte specifice de securitate impuse de legislatia comunitara, prezenta lege se aplica numai pentru aspectele si riscurile sau categoriile de riscuri care nu sunt prevazute de aceste reglementari, dupa cum urmeaza:". La articolul 3, partea introductiva a alineatului (4) va avea urmatorul cuprins: "(4) In alte conditii decat cele avute in vedere la alin. 541 din 28 iulie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare; i) Legea nr.

- (1) Prezenta lege se aplica practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii, astfel cum sunt definite la art.

85/2004 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta privind serviciile financiare, aprobata prin Legea nr.

Leave a Reply